Posuvné dveře na stěnu - Návod | Erkado.cz
Dne 29. 05. 2024 - z technických důvodů prodejna otevřená od 13:30 hodin.

Posuvné dveře na stěnu

PŘED MONTÁŽÍ

1. Otevřete obal, aniž byste poškodili polystyren, karton či etikety Výrobce, zkontrolujte shodnost s objednávkou a kompletnost sady.
2. Je doporučeno využívat kvalifikované montážní týmy.
3. Práce provádějte dle návodu montáži.
4. Montáž systému zahajte po ukončení jiných opravárenských a stavebních pracích (malování, tapetování, pokládání obkladů a podlah) v místnostech s vlhkostí nepřekračující 50 %.

MONTÁŽ DORAZOVÉHO HRANOLU

Montáž dorazového hranolu se provádí před montáží hliníkové kolejnice po případné montáži obložkové zárubně. Dorazový hranol se skládá ze základny a krycí lišty s těsněním. Základna má být přišroubovaná do zdi, případně do krycí lišty obložkové zárubně.
Postup montáže:
a) vyjmout ze základny krycí lištu s těsněním a přiložit základnu na odpovídající místo na zdi / obložkové zárubni
b) při montáži na zeď s použitím vrtáku Ø8 vyvrtat 5 otvorů v pravidelných intervalech na základně a přikotvit pomocí hmoždinek ke zdi. Při montáži na obložkovou zárubeň s použitím vrtáku Ø3 vyvrtat 5 otvorů v pravidelných intervalech na základně a přikotvit pomocí šroubů na dřevo k obložkové zárubni.
Pozor: je třeba rozšířit otvor pro založení hlavičky hmoždinky použitím frézovacího vrtáku Ø10
c) osadit krycí lištu s těsněním na základnu
d) zkontrolovat funkčnost při zavírání

MONTÁŽ TICHÉHO DORAZU

1. Tichý doraz slouží pro samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání. Tichý doraz vylučuje použití klasických zarážek v kolejnici, které jsou ve standardní výbavě, a také synchronizaci.
2. Montáž tichého dorazu:
- montuje se po osazení hliníkové kolejnice a osazení úchytek na křídle
- zkontrolovat obsah obalu tichého dorazu
- namontovat tichý doraz mezi úchytky křídla dle nákresu vloženého do tichého dorazu
- nasadit křídlo do kolejnice
- namontovat protikus tichého dorazu do kolejnice a upevnit ho pomoci šroubu
- zkontrolujte funkčnost dveří a osaďte překrytí garnýže
Poznámka: upevnění tichého dorazu do křídla "60" vyžaduje posun úchytek křídla ve směru bočních krajů. Otvory pro šrouby provádět na vlastní rozhodnutí.
Celý návod si můžete stáhnout zde: Záruční list a montážní návod POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU