Obložkové zárubně - Návod | Erkado.cz

Obložkové zárubně

PŘED MONTÁŽÍ

1. Připravte si nástroje: šroubovák, vodováhu, rozpěrky, distanční špalíky, klíny, montážní pěnu.
2. Otevřete obal, aniž byste poškodili polystyren, karton či etikety Výrobce, zkontrolujte shodnost s objednávkou a kompletnost sady.
3. Obsah balení:
- stojiny (pantová a zámková)
- nadpraží
- krycí lišta (3 ks)
- montážní sada (na 3 závěsy)
Zárubeň s rozsahem nad 280 mm se skládá ze dvou dílů. Zárubeň s rozsahem nad 400 mm se skládá ze tří dílů.
4. Zkontrolujte rozměry v souladu s umístěným nákresem č. 1.
5. Je doporučeno využívat kvalifikované montážní týmy.
6. Montáž systému zahajte po ukončení jiných opravárenských a stavebních pracích (malování, tapetování, pokládání obkladů a podlah) v místnostech s vlhkostí nepřekračující 50 %.

MONTÁŽ

1. Vybalte všechny prvky z obalu a položte je na čistý povrch, který nezpůsobí poškození na povrchu. Do okamžiku ukončení montáže neničte balení ani etikety Výrobce.
2. Vysuňte krycí lišty ze stojin a nadpraží.
3. Pantovou a zámkovou stojinu položte vodorovně rovnoběžně k sobě ve vzdálenosti odpovídající šířce nadpraží.
4. Nadpraží umístěte způsobem, který umožňuje ideální přiléhání rohů.
5. Spojte rohy pomocí kovových spojek.
6. Umístěte do otvorů plastové spojky.
7. Sešroubujte konstrukci kovovým šroubem.
8. Zkontrolujte místa spojování rohů z pohledové strany.
9. Upevněte kapsy závěsů do stojiny.
10. Odstraňte záslepky z otvorů, našroubujte závěsy a opětovně vložte záslepky.
11. Je doporučeno zabezpečit dolní části zárubně silikonem.
12. Upevněte zárubeň do otvoru stěny s použitím distančních špalíků nebo rozpěrek upravených na výšce horních a spodních závěsů, zámku a prahu.
13. Zkontrolujte vodorovně a svislé, pote z rozměry podle zárubně, které musí být v každé výšce identické.
14. Instalujte dveřní křídlo a zkontrolujte přiléhání k zárubni.
15. Sejměte křídlo.
16. Nastříkejte montážní pěnu mezi zeď a zárubeň ve výši rozpěrek. Ponechejte být po dobu doporučovanou výrobcem pěny, avšak ne kratší než 24 hodin.
17. Vsuňte krycí lišty. Je přípustné jejich přilepení pomocí silikonu.
18. Zabezpečte prostor mezi podlahou a zárubní silikonem, za účelem ochrany před zvlhnutím nebo promočením (s výjimkou koberců).

Celý návod si můžete stáhnout zde: Záruční list a montážní návod OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ

Návod na montáž obložkové zárubně pro bezfalcové dveře