Montážní návody

Montážní návody

Před zahájením montáže je nutné se seznámit se záručními podmínkami a návodem k montáži

Interiérové dveře otočné

PŘED MONTÁŽÍ

1. Proveďte vstupní prohlídku VÝROBKU před odstraněním ochranného obalu a zkontrolujte shodnost s objednávkou.
2. Otevřete obal, aniž byste poškodili polystyren, karton či etikety Výrobce, zkontrolujte shodnost s objednávkou a kompletnost sady.
3. Zkontrolujte všechny rozměry v souladu s připojeným nákresem č.1.
4. Je doporučeno využívat kvalifikované montážní týmy.
5. Práce provádějte dle návodu montáži.
6. Montáž systému zahajte po ukončení jiných opravárenských a stavebních pracích (malování, tapetování, pokládání obkladů a podlah) v místnostech s vlhkostí nepřekračující 55443. Bezne prohnuti dveri je 2mm/mb.

MONTÁŽ KŘÍDLA ŘADY STANDARD

1. Instalujte dveřní křídlo a zkontrolujte přiléhání k zárubni.
2. Sejměte křídlo.
3. Zregulujte závěsy.
4. Znovu instalujte křídlo a upevněte příslušenství.

MONTÁŽ KŘÍDLA ŘADY STILE A TWIN

1. Instalujte dveřní křídlo a zkontrolujte přiléhání k zárubni.
2. Zregulujte závěsy.
3. Upevněte příslušenství.
Celý návod si můžete stáhnout zde: Záruční list a montážní návod INTERIÉROVÉ DVEŘE OTOČNÉ

Posuvné dveře do pouzdra

URČENÍ

1. VÝROBEK je určen k zabudování do otvoru a k montáži křídel do sádrokartonové nebo zděné stěny. V závislosti na typu se rozlišuje: Jednokřídlé posuvné dveře do pouzdra (PD1P) umožňující montáž 1 křídla a dvoukřídlé posuvné dveře do pouzdra (PD2P), který umožňuje montáž 2 křídel.
2. VÝROBEK používejte výhradně k výplní otvorů v místnostech uvnitř budovy s nevelikým rozdílem teplot a s relativní vlhkostí nepřekračující 50 %. Nedoporučuje se montáž v místnostech s konstantní vysokou vlhkostí, např. prádelny, sauny, bazény, sklepy, garáže.

PRVKY SYSTEMU

1. Dveřní bezfálcové křídlo PD1P - 1 ks, PD2P - 2 ks
2. Obložková zárubeň pro pouzdro

POKYNY K MONTÁŽI - TÝKÁ SE VŠECH SYSTÉMŮ

1. Systém je přizpůsoben pro použití v stavební pouzdro.
2. Je doporučeno využívat kvalifikované montážní týmy.
3. Práce provádějte v souladu se zásadami montážního návodu.
4. Vodováhou pravidelně kontrolujte svislé a vodorovné směry.
5. Obaly a etikety Výrobce přechovávejte do okamžiku ukončení montáže.
6. Montáž dveří a zárubní zahajte po ukončení jiných opravárenských a stavebních prací (malování, tapetování, pokládání obkladů a podlah) v místnostech s vlhkostí nepřekračující 50 %, v následujícím pořadí:
a/ Připravte si nástroje.
b/ Rozbalte konstrukci (konstrukce) a zkontrolujte obsah sady.
c/ Upevněte konstrukci (konstrukce) symetricky k otvoru ve zdi v souladu se samostatně připojeným návodem k montáži konstrukce, na dokončené podloží nebo na jeho předpokládané úrovni.
d/ Rozbalte křídlo/křídla a zkontrolujte shodnost s objednávkou.
Celý návod si můžete stáhnout zde: Záruční list a montážní návod POSUVNÉ DVEŘE DO POUZDRA

Posuvné dveře na stěnu

PŘED MONTÁŽÍ

1. Otevřete obal, aniž byste poškodili polystyren, karton či etikety Výrobce, zkontrolujte shodnost s objednávkou a kompletnost sady.
2. Je doporučeno využívat kvalifikované montážní týmy.
3. Práce provádějte dle návodu montáži.
4. Montáž systému zahajte po ukončení jiných opravárenských a stavebních pracích (malování, tapetování, pokládání obkladů a podlah) v místnostech s vlhkostí nepřekračující 50 %.

MONTÁŽ DORAZOVÉHO HRANOLU

Montáž dorazového hranolu se provádí před montáží hliníkové kolejnice po případné montáži obložkové zárubně. Dorazový hranol se skládá ze základny a krycí lišty s těsněním. Základna má být přišroubovaná do zdi, případně do krycí lišty obložkové zárubně.
Postup montáže:
a) vyjmout ze základny krycí lištu s těsněním a přiložit základnu na odpovídající místo na zdi / obložkové zárubni
b) při montáži na zeď s použitím vrtáku Ø8 vyvrtat 5 otvorů v pravidelných intervalech na základně a přikotvit pomocí hmoždinek ke zdi. Při montáži na obložkovou zárubeň s použitím vrtáku Ø3 vyvrtat 5 otvorů v pravidelných intervalech na základně a přikotvit pomocí šroubů na dřevo k obložkové zárubni.
Pozor: je třeba rozšířit otvor pro založení hlavičky hmoždinky použitím frézovacího vrtáku Ø10
c) osadit krycí lištu s těsněním na základnu
d) zkontrolovat funkčnost při zavírání

MONTÁŽ TICHÉHO DORAZU

1. Tichý doraz slouží pro samočinné dovírání křídla v konečné fázi zavírání. Tichý doraz vylučuje použití klasických zarážek v kolejnici, které jsou ve standardní výbavě, a také synchronizaci.
2. Montáž tichého dorazu:
- montuje se po osazení hliníkové kolejnice a osazení úchytek na křídle
- zkontrolovat obsah obalu tichého dorazu
- namontovat tichý doraz mezi úchytky křídla dle nákresu vloženého do tichého dorazu
- nasadit křídlo do kolejnice
- namontovat protikus tichého dorazu do kolejnice a upevnit ho pomoci šroubu
- zkontrolujte funkčnost dveří a osaďte překrytí garnýže
Poznámka: upevnění tichého dorazu do křídla "60" vyžaduje posun úchytek křídla ve směru bočních krajů. Otvory pro šrouby provádět na vlastní rozhodnutí.
Celý návod si můžete stáhnout zde: Záruční list a montážní návod POSUVNÉ DVEŘE NA STĚNU

Vchodové dveře

PŘED MONTÁŽÍ

1. Zkontrolujte shodnost s objednávkou. Neprovádějte montáž vadného výrobku.
2. Připravte stavební otvor ve stěně s následujícími parametry:
- vyznačte úroveň podlahy,
- nezačišt´ovat vnitřní stranu otvorů(ostěni),
- zachovejte svislý a vodorovný směr (stejné úhlopříčky),
- širší než vnější rozměr dveří o cca 20 mm,
- vyšší než vnější rozměr dveří o cca 10 mm
3. Je doporučeno využívat kvalifikované montážní týmy.
4. Práce provádějte v souladu se zásadami stavební profese.

MONTÁŽ

1. Osaďte zárubeň do dveřního otvoru se zachováním funkce: levá, pravá, mezery mezi zárubní a stěnou a dále mezery mezi spodkem křídla a dokončenou podlahou, v rozsahu, který umožňuje otevření dveří.
2. Stabilizujte zárubně v otvoru pomocí klínků (mezi zárubní a stěnou) a rozpěrných lišt (mezi zárubní), upevněných ve stejné linii ve výši horních závěsů, zámku a prahu a dále dodatečně pomocí dvou klínků upevněných po obou stranách nadpraží zárubně. Rozpěry musí mít hladké, s obalenými (např. mirelon) konci, které chrání před poškozením zárubně.
3. Nastavte přesně, pomocí klínků, svislici stojiny ve dvou úrovních a úroveň nadpraží zárubně.
4. Upevněte zárubeň s použitím rozpěrných šroubů, označených značkou B nebo CE. Z estetického hlediska je doporučeno provést upevnění v drážce pod těsněním pod dolním a horním závěsem a dále v úchytu zámku, také uprostřed horního nadpraží.
5. Zkontrolujte, jak přiléhá křídlo. Vyrovnejte polohu křídla dle zárubni upravením polohy zárubně nebo seřizováním závěsů. Křídlo musí mít stejnou 3mm vůli na drážkách spojení - těsnění nemůže být stlačeno víc než o 3 mm.
6. Je přípustné upevnění doplňkových rozpěrných lišt mezi kolíky za účelem snížení rizika deformace zárubně vlivem rozpínání pěny.
7. Proveďte potřebná dokončení v místě kontaktu zárubně a stavebního otvoru(vyplnění montážní pěnou). Práce provádějte rovnoměrně podél obou stran zárubně a dodržujte doporučení výrobce pěny (např. navlhčení povrchu zdi).
8. Demontujte rozpěrky minimálně po 24 hodinách od vyplnění montážní pěnou, odstraňte přebytek pěny a klínky.
9. Dokončovací práce provádějte v souladu se zásadami stavební profese. Bezvýhradně dodržujte doporučení výrobců stavebních (malířská, fasádní páska atd.) a čisticích materiálů, neboť ERKADO nenese odpovědnost za následky jejich použití.
10. Instalujte doplňkové dokončovací prvky, např. krycí lišty.
11. Opětovně zkontrolujte správnost činnosti dveří, vyrovnání křídla a funkčnost závěsů, zámků, dále podle potřeb proveďte doplňkové vyrovnání.
12. V místnostech vystavených vlhkosti je nutné dodatečně zabezpečit silikonem místa kontaktu zárubně s podlahou a stěnou.
13. Instalujte kování (kliky, koule, štítky) v souladu s jejich návodem.

Celý návod si můžete stáhnout zde: Záruční list a montážní návod VCHODOVÉ DVEŘE

Obložkové zárubně

PŘED MONTÁŽÍ

1. Připravte si nástroje: šroubovák, vodováhu, rozpěrky, distanční špalíky, klíny, montážní pěnu.
2. Otevřete obal, aniž byste poškodili polystyren, karton či etikety Výrobce, zkontrolujte shodnost s objednávkou a kompletnost sady.
3. Obsah balení:
- stojiny (pantová a zámková)
- nadpraží
- krycí lišta (3 ks)
- montážní sada (na 3 závěsy)
Zárubeň s rozsahem nad 280 mm se skládá ze dvou dílů. Zárubeň s rozsahem nad 400 mm se skládá ze tří dílů.
4. Zkontrolujte rozměry v souladu s umístěným nákresem č. 1.
5. Je doporučeno využívat kvalifikované montážní týmy.
6. Montáž systému zahajte po ukončení jiných opravárenských a stavebních pracích (malování, tapetování, pokládání obkladů a podlah) v místnostech s vlhkostí nepřekračující 50 %.

MONTÁŽ

1. Vybalte všechny prvky z obalu a položte je na čistý povrch, který nezpůsobí poškození na povrchu. Do okamžiku ukončení montáže neničte balení ani etikety Výrobce.
2. Vysuňte krycí lišty ze stojin a nadpraží.
3. Pantovou a zámkovou stojinu položte vodorovně rovnoběžně k sobě ve vzdálenosti odpovídající šířce nadpraží.
4. Nadpraží umístěte způsobem, který umožňuje ideální přiléhání rohů.
5. Spojte rohy pomocí kovových spojek.
6. Umístěte do otvorů plastové spojky.
7. Sešroubujte konstrukci kovovým šroubem.
8. Zkontrolujte místa spojování rohů z pohledové strany.
9. Upevněte kapsy závěsů do stojiny.
10. Odstraňte záslepky z otvorů, našroubujte závěsy a opětovně vložte záslepky.
11. Je doporučeno zabezpečit dolní části zárubně silikonem.
12. Upevněte zárubeň do otvoru stěny s použitím distančních špalíků nebo rozpěrek upravených na výšce horních a spodních závěsů, zámku a prahu.
13. Zkontrolujte vodorovně a svislé, pote z rozměry podle zárubně, které musí být v každé výšce identické.
14. Instalujte dveřní křídlo a zkontrolujte přiléhání k zárubni.
15. Sejměte křídlo.
16. Nastříkejte montážní pěnu mezi zeď a zárubeň ve výši rozpěrek. Ponechejte být po dobu doporučovanou výrobcem pěny, avšak ne kratší než 24 hodin.
17. Vsuňte krycí lišty. Je přípustné jejich přilepení pomocí silikonu.
18. Zabezpečte prostor mezi podlahou a zárubní silikonem, za účelem ochrany před zvlhnutím nebo promočením (s výjimkou koberců).

Celý návod si můžete stáhnout zde: Záruční list a montážní návod OBLOŽKOVÁ ZÁRUBEŇ


Návod na montáž obložkové zárubně pro bezfalcové dveře


Rámové zárubně

PŘED MONTÁŽÍ

1. Připravte si nástroje: šroubovák, vodováhu, rozpěrky, distanční špalíky, klíny, montážní pěnu.
2. Otevřete obal, aniž byste poškodili polystyren, karton či etikety Výrobce, zkontrolujte shodnost s objednávkou a kompletnost sady.
3. Obsah balení:
- stojiny (pantová a zámková)
- nadpraží
- montážní sada (na 3 závěsy)
4. Zkontrolujte rozměry v souladu s umístěným nákresem č.1.
5. Je doporučeno využívat kvalifikované montážní týmy.
6. Montáž systému zahajte po ukončení jiných opravárenských a stavebních pracích (malování, tapetování, pokládání obkladů a podlah) v místnostech s vlhkostí nepřekračující 50%.

MONTÁŽ

1. Vybalte všechny prvky z obalu a položte je na čistý povrch, který nezpůsobí poškození na povrchu. Do okamžiku ukončení montáže neničte obaly ani etikety Výrobce.
2. Pantovou a zámkovou stojinu položte vodorovně rovnoběžně k sobě ve vzdálenosti odpovídající šířce nadpraží.
3. Nadpraží umístěte způsobem, který umožňuje ideální přiléhání rohů.
4. Spojte rohy pomocí kovových spojek.
5. Do otvorů upevněte závěsy.
6. Zkontrolujte místa spojování rohů z pohledové strany.
7. Osaďte zárubeň do otvoru a upevněte ji pomocí klínů.
8. Mezi stěnu a zárubeň vložte distanční špalíky ve výši: prahu, zámku, horního a spodního závěsu.
9. Svislé prvky stabilizujte regulovanými rozpěrkami a klíny.
10. Vodováhou zkontrolujte svislý a vodorovný směr konstrukce. Upevněte napevno zárubeň s použitím vrutů. Z estetického hlediska je doporučeno provést tyto činnosti v drážce pod těsněním, pod dolním a horním závěsem a v protiplechu.
11. Instalujte dveřní křídlo a zkontrolujte přiléhání k zárubni. Mezera musí být v každé výšce identická. Doplňkové seřizování provádějte na závěsech.
12. Sejměte křídlo.
13. Nastříkejte montážní pěnu mezi stěnu a zárubeň ve výši rozpěrek a v rozích.
14. Ponechejte po dobu doporučovanou výrobcem pěny, avšak ne kratší než 24 hodin.
15. Odstraňte přebytek pěny, rozpěrky a klíny.
16. Připevněte krycí lišty. Plochá a oblá krycí lišta nejsou součástí sady, jsou objednávány samostatně.
17. Zabezpečte prostor mezi podlahou a zárubní silikonem, za účelem ochrany před zvlhnutím nebo promočením (s výjimkou koberců).

Celý návod si můžete stáhnout zde: Záruční list a montážní návod RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ

Obklad kovové zárubně (OKZ)

PŘED MONTÁŽÍ

1. Připravte si nástroje: šroubovák, vodováhu, rozpěrky, distanční špalíky, klíny, montážní pěnu, svinovací metr, vodováhu.
2. Připravte ocelovou zárubeň k montáži:
- zkontrolujte rozměry uvedené v tabulce, zejména světlost průchodu (rozdily v rozměru mohou ztížit nebo znemožnit správnou montáž),
- zarovnejte povrch stěny v bezprostřední blízkosti zárubně,
- odstraňte nečistoty, zejména nános a prach,
- odstraňte panty
3. Otevřete obal, aniž byste poškodili polystyren, karton či etikety Výrobce, zkontrolujte shodu s objednávkou a úplnost obsahu.
Obsah balení:
- stojiny (pantová a zámková)
- nadpraží
- krycí lišta (3 ks)
- montážní sada (na 3 závěsy) se závěsy
4. Neprovádějte montáž nevhodného nebo poškozeného produktu.
5. Doporučuje se využití kvalifikovaných montážních služeb.
6. Montáž provádějte v souladu se zásadami vykonávání stavebních prací.
7. Montáž systému zahajte po ukončení jiných opravárenských a stavebních pracích (malování, tapetování, pokládání obkladů a podlah) v místnostech s vlhkostí nepřekračující 50%.
Poznámka: minimální světlost OKZ (písm. F, viz tabulku a obrázek) lze zvýšit maximálně o 20 mm, přičemž je třeba zkontrolovat překryti krycích lišt.

MONTÁŽ

1. Vybalte všechny prvky z obalu a položte je na čistý povrch, který nezpůsobí poškození na povrchu. Do okamžiku ukončení montáže neničte balení ani etikety Výrobce.
2. Vysuňte krycí lišty ze stojin a nadpraží.
3. Pantovou a protiplechovou stojinu položte vodorovně rovnoběžně k sobě ve vzdálenosti odpovídající šířce nadpraží.
4. Nadpraží umístěte způsobem, který umožňuje ideální přiléhání rohů.
5. Spojte rohy pomocí kovových spojek (obrázek 1A nebo 1B).
6. Sešroubujte konstrukci pomocí dodaných spojek a šroubů (obrázky 2A, 3A).
7. Zkontrolujte místa spojování rohů z pohledové strany.
8. Doporučuje se zabezpečení spodní části OKZ silikonem u podlahy.
9. Upevněte zárubeň do otvoru stěny s použitím distančních špalíků nebo rozpěrek upravených na výšce horních a spodních závěsů, zámku a prahu.
10. Zkontrolujte vyrovnanost konstrukce pomocí vodováhy, pote zkontrolujte rozměry průchodu podél stojin, který musí být v každé výšce stejný.
11. Našroubujte závěsy do stojiny (obrázek 4) a následně je osaďte dveřním křídlem (v některých případech je potřeba zkrátit šroub závěsu pomocí úhlové brusky).
12. Zkontrolujte přiléhání dveřního křídla k zárubni.
13. Sejměte dveřní křídlo.
14. Nastříkejte montážní pěnu mezi zeď a zárubeň:
- přes otvory v hliníkovém profilu,
- ze strany krycí lišty.
Ponechejte být po dobu doporučovanou výrobcem pěny, avšak nejméně 24 hodin.
15. Zabezpečte prostor mezi podlahou a zárubní silikonem za účelem ochrany před zvlhnutím nebo promočením (s výjimkou koberců).
16. Osaďte dveřní křídlo a namontujte kování (kliky, rozety). Poznámka: před montáží ověřte kompatibilitu klik.

Celý návod si můžete stáhnout zde: Záruční list a montážní návod OKZ

Shrnovací dveře

Shrnovací dveře PIONEER

Shrnovací dveře CRYSTALLINEShrnovací dveře ACCORDIONKlika Zdarma!

MONTÁŽNÍ NÁVOD

BB- otvor pro dozický klíč(interiérový), PZ- otvor pro cylindrickou vložku, WC koupelnový/ WC klíč

1. Vyříznout otvor v šabloně pro čtyřhranný trn kliky
2. Vložte čtyřhranný trn do otvoru pro kliku na zámku ve dveřích
3. Zavěste šablonu na čtyřhran kliky čtvercovým otvorem na šabloně a vyvrtejte 2 díry ve vrchní a spodní části. Pozor: WC a BB,PZ zámky mají různou rozteč. Vyberte vhodnou rozteč pro Váš typ zámku.
4. Navrtejte otvory vrtákem 3mm. Nejdříve vrtejte z jedné strany dveří a potom z druhé.Nevrtejte otvor přes celou tloušťku dveří najednou.
5. Zvětšete vrtané díry vrtákem 7mm. Znovu je potřebné otvory zvětšit nejdříve z jedné strany dveří a potom z druhé.
6. Rozložte klikové a zámkové rozety
7.Na trn nasuňte z obou stran kliky bez krytek a přišroubujte je přiloženými šrouby.
POZOR: dle potřeby šrouby ulomte v místech bez závitu. Kliku zajistěte pojistným šroubem(červíkem)
8. Na trn nasuňte rozetové kryty a zajistěte pojistným šroubem(červíkem)
9. Při montáži vložky namontujte nejdříve vložku do zámku(kvůli vystředění rozet)

Návod na ošetřování

Kování je chráněno proti korozi povrchovu úpravou. Na čištění nepoužívejte žádné agresivní chemikálie a čisticí prostředky.Čistěte pouze měkkým, vlhkým hadříkem.

Celý návod si můžete stáhnout zde: Montážní návod akční kliky