Rámové zárubně - Návod | Erkado.cz
Dne 29. 05. 2024 - z technických důvodů prodejna otevřená od 13:30 hodin.

Rámové zárubně

PŘED MONTÁŽÍ

1. Připravte si nástroje: šroubovák, vodováhu, rozpěrky, distanční špalíky, klíny, montážní pěnu.
2. Otevřete obal, aniž byste poškodili polystyren, karton či etikety Výrobce, zkontrolujte shodnost s objednávkou a kompletnost sady.
3. Obsah balení:
- stojiny (pantová a zámková)
- nadpraží
- montážní sada (na 3 závěsy)
4. Zkontrolujte rozměry v souladu s umístěným nákresem č.1.
5. Je doporučeno využívat kvalifikované montážní týmy.
6. Montáž systému zahajte po ukončení jiných opravárenských a stavebních pracích (malování, tapetování, pokládání obkladů a podlah) v místnostech s vlhkostí nepřekračující 50%.

MONTÁŽ

1. Vybalte všechny prvky z obalu a položte je na čistý povrch, který nezpůsobí poškození na povrchu. Do okamžiku ukončení montáže neničte obaly ani etikety Výrobce.
2. Pantovou a zámkovou stojinu položte vodorovně rovnoběžně k sobě ve vzdálenosti odpovídající šířce nadpraží.
3. Nadpraží umístěte způsobem, který umožňuje ideální přiléhání rohů.
4. Spojte rohy pomocí kovových spojek.
5. Do otvorů upevněte závěsy.
6. Zkontrolujte místa spojování rohů z pohledové strany.
7. Osaďte zárubeň do otvoru a upevněte ji pomocí klínů.
8. Mezi stěnu a zárubeň vložte distanční špalíky ve výši: prahu, zámku, horního a spodního závěsu.
9. Svislé prvky stabilizujte regulovanými rozpěrkami a klíny.
10. Vodováhou zkontrolujte svislý a vodorovný směr konstrukce. Upevněte napevno zárubeň s použitím vrutů. Z estetického hlediska je doporučeno provést tyto činnosti v drážce pod těsněním, pod dolním a horním závěsem a v protiplechu.
11. Instalujte dveřní křídlo a zkontrolujte přiléhání k zárubni. Mezera musí být v každé výšce identická. Doplňkové seřizování provádějte na závěsech.
12. Sejměte křídlo.
13. Nastříkejte montážní pěnu mezi stěnu a zárubeň ve výši rozpěrek a v rozích.
14. Ponechejte po dobu doporučovanou výrobcem pěny, avšak ne kratší než 24 hodin.
15. Odstraňte přebytek pěny, rozpěrky a klíny.
16. Připevněte krycí lišty. Plochá a oblá krycí lišta nejsou součástí sady, jsou objednávány samostatně.
17. Zabezpečte prostor mezi podlahou a zárubní silikonem, za účelem ochrany před zvlhnutím nebo promočením (s výjimkou koberců).

Celý návod si můžete stáhnout zde: Záruční list a montážní návod RÁMOVÁ ZÁRUBEŇ