Klika MEDOX - R F9

Klika MEDOX - R F9

Klika MEDOX - R F9

Typy otvorů

Zkratkou BB

označujeme otvor pro interiérový klíč (dózický)

Zkratkou PZ

označujeme otvor pro vložku (fabku)

Zkratkou WC

označujeme WC sadu s vmontovaným klíčem (k WC sadě je zapotřebí zámek se spodním čtyřhranným otvorem 6 × 6 mm)
  • 424 Kč
  • Cena bez DPH: 350 Kč

Dostupné možnosti